Misschien was u als werkgever al op de hoogte van de regeling loonkostensubsidie, die sinds enkele jaren van kracht is voor werkloze werknemers jonger dan 50 jaar. Deze regeling is helaas met ingang van 1 januari 2012 opgeheven.

Maar wist u ook dat bij het in dienst nemen van 50plussers, onder voorwaarden een premiekortings-regeling geldt? U hoeft als werkgever minder sociale verzekeringspremies af te dragen. Deze korting kan oplopen tot maximaal
€ 6.500,- per jaar.

Meer informatie kunt u vinden op www.uwv.nl, en dan bij de zoekterm invullen premiekorting.