Voor de werkgever
Voor werkgevers bieden wij hier een uitgelezen kans om met ambitieuze, goedgeschoolde en ervaren werkzoekenden in contact te komen. Onder Profielen treft u een groot aantal profielen aan in verkorte vorm van ervaren kandidaten, die graag aan de slag willen. Bent u op zoek naar nieuw personeel, bedenk dan dat het aannemen van oudere ervaren mensen heel goed is voor een evenwichtige leeftijdsopbouw van uw personeelsbestand. Bovendien kan kennisoverdracht vanuit een grote werk- en levenservaring eenvoudig en op een efficiënte manier plaatsvinden.

Wellicht kunt bij het in dienst nemen van een oudere werkloze werknemer gebruik maken van verschillenden regelingen, die de overheid biedt.
Meer informatie kunt u vinden op www.uwv.nl.