Op 21 juni 2017 is de jaarvergadering gehouden.
Naast de min of meer vaste onderwerpen zoals ‘terugblik, financiën, samenstelling bestuur), is stilgestaan bij de recent uitgevoerd enquête en de bevindingen van de strategiegroep m.b.t. het versterken van de interne organisatie.

170621-Presentatie-Jaarvergadering-2017-1