Naast algemene informatie en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt richt de Stichting Werk Plus Ervaring zich voornamelijk op de regio Drechtsteden. (De Drechtsteden is een samenwerkingsverband tussen 7 gemeenten, te weten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Hardinxveld-Giessendam). Dit samenwerkingsverband, officieel genaamd Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) bestaat sinds 8 maart 2006. Het hoogste bestuursorgaan is de Drechtraad. De zes gemeenten hebben tezamen ongeveer 262.000 inwoners en beslaan een oppervlakte met een kleine 17.000 hectare)

Regelmatig worden in de regio activiteiten voor werkzoekenden georganiseerd, zie onze agenda. De Stichting Werk Plus Ervaring zet zich in om actief deel te nemen aan deze activiteiten om hiermee een positieve bijdrage te leveren aan het imago van de oudere werkzoekende op de arbeidsmarkt.  Wij hopen hiermee ons doel te verwezenlijken en deze groep werkzoekenden duidelijk en actief neer te zetten. Een groep waar niet zo maar over heen wordt gekeken en gekend gaat worden in waarden met alle aanwezige ervaring.