Werk+Ervaring is de nieuwe naam van de Stichting 50Plus Drechtsteden Werkt. Het is een zelforganisatie in de Drechtsteden, die door enthousiaste ervaren werkzoekende 50-plussers wordt gerund. Iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken en de regie in eigen hand wil nemen, is van harte welkom.

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Samen met 1 of 2 algemene leden vormen zij het algemeen bestuur.

Samenstelling bestuur

Voorzitter Riet Duykers Externe contacten, vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten 06-549 823 46
Secretaris Nel Swift 06-20821313
Penningmeester Paul Stoffelen Financien 06-101 154 25
Algemeen lid Ton Wulfert Strategie en Beleid 06-292 891 80
Algemeen lid Anthony van Gelder Communicatie/PR 078-6459805

Het bestuur stelt het beleid, werkplan, begroting en jaarrekening vast. Ze geeft leiding aan de organisatie en delegeert taken naar de vrijwilligers.

Het bestuur houdt de financiën en de inhoudelijke koers van Werk+Ervaring in de gaten.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van de Stichting Werk+Ervaring.

Het bestuur draagt zorg voor

  • het uitdragen van de visie en missie;
  • het ondersteunen van de aangesloten werkzoekende 50plussers;
  • het zoeken naar allianties met partners, zoals gemeenten, fondsen en private partijen;
  • het binnenhalen van projecten;
  • het waarborgen van de kwaliteit van het werk van de Stichting Werk+Ervaring;
  • een financieel gezonde organisatie
  • het vaststellen van beleid, werkplan, begroting en jaarverslag;
  • het naleven van de statuten.

Werk+Ervaring is een Stichting. Wij ontvangen geen overheidsfinanciering en zijn volledig afhankelijk van giften en/of subsidies.

Overige belangrijke informatie

Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting 50Plus Drechtsteden
Correspondentie adres Museumstraat 35, 3311 XP  Dordrecht
RSIN 851 735 186
Kamer van Koophandel 554 890 52
Website www.werkpluservaring.nl
E-mail info@werkpluservaring.nl
Twitter Twitter @50PlusDrechtste
Facebook Facebook Werkpluservaring