De Stichting Werk Plus Ervaring is een zelforganisatie met als doel de kansen op een succesvol herintreden in het arbeidsproces van werkzoekenden met vele jaren werkervaring te verhogen. Ze ondersteunt de werkzoekenden  bij het versterken van de eigen regie op de loopbaan en biedt maatwerkondersteuning bij het ontwikkelen van de benodigde  vaardigheden. Op deze manier vergroten werktalenten hun kansen en perspectief op de arbeidsmarkt. Het gaat dus om het aanboren van de eigen kracht van mensen en om het versterken van hun vermogen tot zelfsturing.

Kenmerk van de zelforganisatie is, dat actieve werkzoekenden elkaar ontmoeten, onderling ervaringen uitwisselen, deskundigheid delen en op andere creatieve wijze mogelijkheden zoeken en benutten om de kans op betaald werk te vergroten. Kortom: de actieve werkzoekende  neemt de regie over de eigen loopbaanontwikkeling zelf ter hand.