Openingsactiviteiten Wereldwaag: 9-20 april

Per 1 april a.s. hebben we de beschikking over een eigen ruimte in de Wereldwaag, Wijnstraat 237 in Dordrecht. We zijn de gemeente Dordrecht – in het bijzonder wethouder Peter Heijkoop – hiervoor zeer erkentelijk.

De ruimte is geschikt voor workshops, vergaderingen, supervisiegesprekken, oefensessies enzovoorts.  We kunnen nu samen nog meer doen om te zorgen dat ook 50-plussers zonder werk weer terug een volwaardige plek in de samenleving vinden.

We vieren dit met een aantal inspirerende activiteiten van 9 t/m 20 april. Het programma wordt de komende weken voorbereid. Houd deze website in de gaten.