Jubileum 5 jarig bestaan Werk Plus Ervaring

Stichting Werk Plus Ervaring vierde op 29 juni in het Dordtse gemeentehuis haar 5-jarig bestaan met een terugblik op de afgelopen 5 jaar en een blik op de toekomst. Duidelijk is dat de stichting nog steeds hard nodig is. De werkloosheid onder 50+’ers is groot en eenmaal werkloos duurt het lang voordat ze weer een baan vinden. Tegelijkertijd neemt het aantal en aandeel 50-plussers in de beroepsbevolking toe.

Na een boeiende presentatie van Leo Euser van Diversiteit in Bedrijf werd er door Leo Euser in zijn presentatie verwezen naar de expertmeeting 50 + waarin werd gesproken over vooroordelen naar voordelen: de kracht van 50-plus

Door Riet Duykers werd er teruggeblikt op de afgelopen 5 jaar en vooruitgekeken naar de toekomst.

Met trots werd aan Peter Heijkoop het eerste exemplaar van het jubileumboekje overhandigd dat het werk en de resultaten van de afgelopen 5 jaar beschrijft. Het jubileumboekje is hier te downloaden.

De bijeenkomst werd afgesloten met de introductie van de nieuwe naam Werk + Ervaring- Podium voor werkzoekenden Drechtsteden.

Klik hier voor het filmverslag van RTV Dordrecht