Presentatie jaarvergadering 2017 Werk Plus Ervaring

Op 21 juni 2017 is de jaarvergadering gehouden.

Naast de min of meer vaste onderwerpen zoals ‘terugblik, financiën, samenstelling bestuur, is stilgestaan bij de recent uitgevoerd enquête en de bevindingen van de strategiegroep m.b.t. het versterken van de interne organisatie.

De presentatie van deze jaarvergadering kunt u hier lezen.