Bestuur
Stichting Werk Plus Ervaring is opgericht in juni 2012 onder de naam 50Plus Drechtsteden Werkt door vijf 50plussers met uitgebreide ervaring op het gebied van PR en communicatie, HRM, management en directie, opgedaan in de financiële wereld en diverse profit- en non-profitorganisaties. Zij zijn door reorganisaties en bezuinigingen zelf werkzoekende geworden.

Het bestuur draagt zorg voor:

  • het uitdragen van de visie en missie;
  • het ondersteunen van de aangesloten werkzoekende 50plussers;
  • het zoeken naar allianties met partners, zoals gemeenten, fondsen en private partijen;
  • het binnenhalen van projecten;
  • het waarborgen van de kwaliteit van het werk van de Stichting 50Plus Drechtsteden;
  • een financieel gezonde organisatie en een jaarverslag;
  • het naleven van de statuten.
 Voorzitter  Riet Duykers  Portefeuille Projecten en Evenementen  06-54982346
 Secretaris  Ton Wulfert  Portefeuille Ontwikkeling en Beleid  06-29289180
 Penningmeester  Aldert Reinink  Portefeuille Werkgevers
 Algemeen lid  Ad van Dongen  Algemene zaken
 Algemeen lid  Ina van Wijngaarden  Portefeuille PR/Communicatie

 

Rechtsvorm: Stichting
Statutairenaam: Stichting 50Plus Drechtsteden
Secretariaat: Museumstraat 35
3311 XP Dordrecht
RSIN: 851735186
KvK-nr: 55489052
Website: www.50plusdrechtsteden.nl
E-mail: info@50plusdrechtsteden.nl
Twitter: @50plusdrechtste
Facebook: Stichting 50Plus Drechtsteden

 

Werk Plus Ervaring is een stichting.
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Samen met twee algemene leden vormen zij het algemeen bestuur.
Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille.
Het is belangrijk om een breed draagvlak voor de activiteiten te creëren en te behouden. Aan de in- en externe communicatie worden dan ook hoge eisen gesteld.

Huishoudelijk reglement